• Proje Adı ESN Life
  İş Veren ESN İnşaat
  İşin Yeri Elazığ / Türkiye
  Toplam Alan 52.000 m2
  Başlangıç Tarihi 2015..
  Bitiş Tarihi 2016..
  Proje Kapsamı
  Elazığ'ın yeni yerleşim bölgesinin Malatya yolu aksında uzadığı ve yeni yaşam alanlarının oluştuğu bir bölgede yer alan Twin Towers Elazığ'ın batı girişinde, Malatya yolunda paralel olarak 2 adet yüksek nitelikli konut bloğu ve alt kütlesinde yer alan mağazalardan oluşmaktadır. Yapı Elazığ için yeni bir yaşam alanı olmasının yanında, güçlü bir görsel imge olarak tasarlanmıştır. Elazığ ili için ilk kez yüksek bir yapı deneyimi olacak kuleler, uzun süreli bir kentsel etüdün yanında, manzara, rüzgâr, güneş ve enerji verimliliği açısından değerlendirilerek şekillenmiştir. Twin Towers şehrin her noktasından algılanabilir olacağı için kentlileri davet eden gece ve gündüz algıları ayrı ayrı çalışılarak tasarlanmış, kentsel bir nirengi noktası haline dönüştürülmüştür. Proje, konutlara ait bir avlu çevresinde oluşan mağaza blokları ile oluşan ve kamusal meydanlar oluşturarak kentlilere armağan eden, hem içe dönük, hem de çevresiyle barışık bir kurgu ile şekillenmiştir. Yapı, yüksekliğine rağmen çevresindeki parseller ile kentsel dokuda süreklilik ve bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu amaçla çevresindeki tüm yollarla, mimari ve şehircilik ilkeleriyle bağdaşan bir yaklaşımla, yaya hareketlerini referans alarak şekillenen estetik anlayışıyla, güçlü bir yaşam çevresi sunma amacındadır.